PRISER I ASKER JUDOKLUBB – VÅR 2017

Det skilles mellom medlemsavgift og treningsavgift. 

Dette er vi pliktig til ihht gjeldende regler fastsatt av Norges Idrettsforbund.

Medlemsavgiften er årlig og man står som registrert medlem ut kalenderåret.

Treningsavgiften betales forskuddsvis halvårlig.

MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgift: 200,- kr per år.

Familiemedlemskap - maks 6 medlemmer:  200,- kr per år for hele familien

Familiemedlemskapet erstatter tidligere søskenmoderasjon på treningsavgiften.

100,- kr for nye medlemmer innmeldt etter 1. juli i kalenderåret.

Ta kontakt med medlemskap@askerjudo.no dersom det tilkommer nye familiemedlemmer midt i året.

TRENINGSAVGIFT

Judotrening: Nybegynnere (hvitt belte og gul snipp) : 1 gang per uke - 1500,- kr / semester

Judotrening: Videregående:                                        1 gang per uke - 1500,- kr / semester 

Videregående:                                                          2 ganger per uke - 1800,- kr / semester                                                 Judo er en rimelig sport !                                                                       

Seniormedlem - (over 20 år ) Mosjonsutøver                                          - 800,- kr /semester

 Knøttejudo (3-6 år )                                                   1 gang per uke     - 800,- kr / semester

Pris er for ett semester. Vårsemestret går fra ca. 15. januar til ca.10. juni.

Høstsemestret fra ca 1. September til ca 10. desember

Judodrakter selges i klubben ved oppstart av hvert semester. Priser fra ca 650,- kr for ungdom

To gratis prøvetimer.

Medlemskapet løper til vi har mottatt utmelding.

Kontingent refunderes som hovedregel ikke.